นโยบายของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ (https://japan-harvest.jp/fruits/) เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการดูแลจัดการโดยบริษัท JTB Corp. (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “บริษัทเรา”) ขอให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
อนึ่ง ในกรณีที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อการค้นคว้า, ลิงก์ข้อมูล, ดาวน์โหลด, พิมพ์ซ้ำ หรืออื่นๆ จะต้องได้รับการยินยอมเห็นชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.ลิขสิทธิ์

ข้อความ, เครื่องหมายการค้า, ชื่อบริษัท, โลโก้, ดีไซน์, รูปภาพ, ภาพประกอบ, Flush, แผนภาพ, ภาพนิ่ง, ข้อมูล, ซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆ (ซึ่งต่อจากนี้จะเรียกว่า “คอนเทนท์”) ทั้งหมดที่ถูกพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ที่บริษัทเราและบุคคลที่สามเป็นผู้ถือ
การนำส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ คอนเทนท์ ไปใช้ หรือทำการแก้ไข, ดัดแปลง, เลียนแบบ, พิมพ์ซ้ำ, อัพโหลด, ส่ง, นำเสนอ, จำหน่าย, ตีพิมพ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเราก่อนล่วงหน้า และทำเกินขอบเขตที่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนตามกฎหมายเรื่องการนำไปใช้ส่วนตัว เป็นสิ่งต้องห้าม

2.ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทเราให้ความระมัดระวังและความใส่ใจกับ คอนเทนท์ ที่ถูกเขียนอยู่บนเว็บไซต์นี้ แต่ไม่ได้รับประกันถึงความสมบูรณ์แบบ, ความถูกต้อง, การนำไปใช้ประโยชน์, ความปลอดภัย, ความทันสมัยอย่างสิ้นเชิง
บริษัทเราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงและลบ คอนเทนท์ หรือ URL ที่ถูกเขียนอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อีกทั้ง ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ผู้ใช้งานได้รับ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์, ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลที่สาม โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจาก คอนเทนท์ ที่ถูกเขียนอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.เครื่องหมายการค้า

ชื่อบริการ และอื่นๆ ของบริษัทเราที่ถูกพิมพ์อยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบริษัทเรา และชื่อบริษัท, ชื่อสินค้า, ชื่อบริการอื่นๆ เป็นชื่อ, เครื่องหมายการค้า หรือไม่ก็เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัท

4.ลิงก์

เนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลิงก์อยู่กับเว็บไซต์นี้ ควบคุมดูแลและจัดการโดยความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท และแต่ละองค์กร ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัทเรา ความเสียหายที่ผู้ใช้ได้รับจากเนื้อหาของเว็บไซต์ในลิงก์ปลายทางนั้น บริษัทเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ลิงก์ของเว็บไซต์นี้ ที่ใช้เป็นหน้าแรกสุดก็คือ (https://japan-harvest.jp/fruits/)
อนึ่ง ในการลิงก์เว็บไซต์ หากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังที่กล่าวไว้ด้านล่าง ทางเราขอปฏิเสธที่จะลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

บริษัทเราให้ความระมัดระวังและความใส่ใจกับ คอนเทนท์ ที่ถูกเขียนอยู่บนเว็บไซต์นี้ แต่ไม่ได้รับประกันถึงความสมบูรณ์แบบ, ความถูกต้อง, การนำไปใช้ประโยชน์, ความปลอดภัย, ความทันสมัยอย่างสิ้นเชิง
บริษัทนี้ี้อาจจะทำการเปลี่ยนแปลงและลบคอนเทนท์ หรือ URL ที่ถูกเขียนอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อีกทั้ง ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ผู้ใช้งานได้รับ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์, ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้งานกับบุคคลที่สาม โดยมีสาเหตุอันเนื่องมาจากคอนเทนท์ ที่ถูกเขียนอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น